logo

Poskytované služby


- před podpisem kupní smlouvy, ověření zda je pozemek vhodný pro stavbu
   rodinného domu
- zajištění geometrického zaměření
- zajištění radonového zaměření
- zajištění projektu rodinného domu
- zajištění výpočtu energetické náročnosti stavby

- zajištění dotací z programu Zelená úsporám
- vyřízení veškerých náležitostí týkajících se přípravy pozemku pro stavbu
   (např. přípojky inženýrských sítí, studna, příjezdová komunikace …)
- zajištění souhlasu obce s napojením na inženýrské sítě
- vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby, koordinovaného
    stanoviska, vyjmutí z půdního fondu
- příprava podkladů pro úvěr
- zajištění podkladů pro výběr dodavatelských firem (nabídka již osvědčených firem)
- stavební dozor

- zajištění stavebního materiálu za výhodnější ceny
- návrh a realizace vybavení interiéru
- poradenství a zajištění realizace úpravy zahrady, oplocení, bazén
- vyřízení veškerých náležitosti týkajících se kolaudace
- zajištění podkladů pro vklad do katastru nemovitostí
- výpočet a podání daně z nemovitosti
- osobní účast na místních jednáních a místních šetřeních
- zajištění vzdání se práva odvolání ve věci příslušných rozhodnutí
- v případě potřeby možnost zajištění stavebního inspektora
   k urychlení stavebního povolení
- zajištění příloh, posudku, studií
- zastupování investora na stavebním úřadě, odboru životního prostředí,
    vodoprávním úřadě, odboru územního rozvoje, silničním úřadě, ...
- konzultace s příslušnými odbory státní správy a správci inženýrských sítí.

Tyto činnosti vykonávám zejména v okresech Frýdek Místek, Karviná a Ostrava.